www.danovezakony365.cz - servisní stránka pro čtenáře

Kompletní servis pro uživatele publikací z řady Daňové zákony je dostupný na www.danovezakony365.cz (po kliknutní se odkaz otevře v novém okně). Na této stránce naleznete podrobné informace o všech schválených i postupně schvalovaných novelách, můžete si z ní stahovat e-booky, některá vydání aktualizačního servisu apod.

Novinky

Důležité upozornění

25.03.2017 21:47
Dne 4. dubna 2017 Poslanecká sněmovna schválila velké novely daňových zákonů vrácené Senátem. Tyto novely měly být původně účinné od 1. ledna 2017, po předčasném ukončení schůze Poslanecké sněmovny v...

Velké novely vrátil Senát Poslanecké sněmovně

14.03.2017 07:52
Poslanecká sněmovna schválila 13. ledna 2017 velké novely zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Původně měly být změny účinné od 1. 1. 2017, nyní je účinnost...

Malá novela zákona o dani silniční

03.03.2017 07:12
Dne 3. března 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,...

Nález Ústavního soud ke kontrolnímu hlášení

15.02.2017 10:11
Dne 15. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 40/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č....

Změna sazby DPH na noviny a časopisy

14.02.2017 09:53
Dne 14. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony....