Nejnovější publikace

www.danovezakony365.cz - servisní stránka pro čtenáře

Kompletní servis pro uživatele publikací z řady Daňové zákony je dostupný na www.danovezakony365.cz (po kliknutní se odkaz otevře v novém okně). Na této stránce naleznete podrobné informace o všech schválených i postupně schvalovaných novelách, můžete si z ní stahovat e-booky, některá vydání aktualizačního servisu apod.

Novinky

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu č. 298/2016 Sb.

20.09.2016 22:01
Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,...

Rozšíření režimu reverse charge

20.09.2016 10:05
Dne 19. září 2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu...

Nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb.

29.08.2016 17:49
Dne 29. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o...

Vyhláška k evidenci tržeb

24.08.2016 15:29
Dne 24. srpna 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. Vyhláška byla vydána na základě § 19...

Pokyn k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

08.08.2016 12:11
Dne 8. srpna 2016 publikovalo Generální finanční ředitelství pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Pokyn obsahuje přesnou metodiku k promíjení pokut za nepodání kontrolního...