www.danovezakony365.cz - servisní stránka pro čtenáře

Kompletní servis pro uživatele publikací z řady Daňové zákony je dostupný na www.danovezakony365.cz (po kliknutní se odkaz otevře v novém okně). Na této stránce naleznete podrobné informace o všech schválených i postupně schvalovaných novelách, můžete si z ní stahovat e-booky, některá vydání aktualizačního servisu apod.

Novinky

Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 454/2016 Sb.

29.12.2016 20:33
Dne 29. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů. Novela zavádí v § 4 osvobození výsluhového příspěvku, odbytného a příspěvku na...

Novela daňového řádu zákonem č. 368/2016 Sb.

12.11.2016 11:15
Dne 14. listopadu 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování...

Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 321/2016 Sb.

31.10.2016 12:34
Dne 3. října 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Tento zákon novelizuje zákon o daních z příjmů a...

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu č. 298/2016 Sb.

20.09.2016 22:01
Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,...

Rozšíření režimu reverse charge

20.09.2016 10:05
Dne 19. září 2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu...