www.danovezakony365.cz - servisní stránka pro čtenáře

Kompletní servis pro uživatele publikací z řady Daňové zákony je dostupný na www.danovezakony365.cz (po kliknutní se odkaz otevře v novém okně). Na této stránce naleznete podrobné informace o všech schválených i postupně schvalovaných novelách, můžete si z ní stahovat e-booky, některá vydání aktualizačního servisu apod.

Novinky

Velké novely vrátil Senát Poslanecké sněmovně

14.03.2017 07:52
Poslanecká sněmovna schválila 13. ledna 2017 velké novely zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Původně měly být změny účinné od 1. 1. 2017, nyní je účinnost...

Malá novela zákona o dani silniční

03.03.2017 07:12
Dne 3. března 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,...

Nález Ústavního soud ke kontrolnímu hlášení

15.02.2017 10:11
Dne 15. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 40/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č....

Změna sazby DPH na noviny a časopisy

14.02.2017 09:53
Dne 14. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony....

Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 454/2016 Sb.

29.12.2016 20:33
Dne 29. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů. Novela zavádí v § 4 osvobození výsluhového příspěvku, odbytného a příspěvku na...