Informace pro finanční úřady

Publikace řady Daňové zákony 2018 a další odborné tituly nabízíme na pracoviště Finanční správy a Celní správy za zvýhodněných cenových podmínek a s mimořádnými bonusy. Informace o objednávkách poskytneme telefonicky na čísle +420 739 866 871.
 
Základ nabídky:
Individuální ceny dle počtu kusů, při větším množství ceny dohodou, distribuce za výhodných podmínek až na jednotlivá pracoviště, množství bonusů zdarma. Vzorky zdarma, doplnění počtů kusů ve druhé polovině roku zdarma.
 
Aktuální nabídka ke stažení je zde: DanovezakonyProFi_2018.pdf (132916).