Malá novela zákona o dani silniční

03.03.2017 07:12

Dne 3. března 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje částí druhou článkem III zákon o dani silniční. Malá novela má legislativě technický charakter. Novela je účinná od 1. června 2017.

 

Zpět