Malá novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 293/2017 Sb.

16.09.2017 20:12

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v části druhé, článku II mění § 24 zákona o daních z příjmů. Novela rozšiřuje daňově uznatelné výdaje (náklady) při převodu prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod. Zákon je účinný od 1. ledna 2018.

Zpět