Nález Ústavního soudu ke kontrolnímu hlášení

15.02.2017 10:11

Dne 15. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 40/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon novelizuje v bodech II a III zákon o dani z přidané hodnoty. Novelizace má věcný charakter, ruší dvě ustanovení týkající se kontrolního hlášení. Novela je účinná částečně od 15. února 2017, částečně od 31. prosince 2017.

 

Zpět