Nález Ústavního soudu č. 69/2018 Sb. k zákonu o daních z příjmů

01.05.2018 20:43

Dne 27. dubna 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 69/2018 Sb. ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017. Ustanovení § 35ca, které se týkalo možnosti uplatnění daňového zvýhodnění nebo snížení daně při uplatnění výdajových paušálů, bylo již dříve zrušeno a není tak součástí textu zákona. Další informace naleznete v dubnovém vydání aktualizačního servisu.

Zpět