Nařízení vlády k elektronické evidenci tržeb

18.11.2017 09:31

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto nařízení vyjímá s účinností od 14. listopadu 2017 z povinnosti evidovat tržby těžce zrakově postižené osoby - držitele průkazu ZTP/P, které provozují podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob (ledaže by byly též těžce zrakově postižené), nejsou společníky společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne (opět ledaže by byli všichni společníci též těžce zrakově postižení) a které tuto tržbu přijímají sami nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti (opět s výjimkou, že by byli těžce zrakově postižení). Nařízení dále stanoví, že evidovanou tržbou není až do konce roku 2019 tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebitelům uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby - typicky tedy během předvánočního prodeje.

Zpět