Novela daňového řádu zákonem č. 368/2016 Sb.

12.11.2016 11:15

Dne 14. listopadu 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje daňový řád. Jedna drobná změna je pouze legislativně technická. Zákon je účinný od 1. ledna 2017.

Zpět