Novela zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu č. 298/2016 Sb.

20.09.2016 22:01

Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád. Všechny změny jsou pouze terminologické a navazují na nový zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Zákon je účinný od 19. října 2016.

Zpět