Novela zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o daních z příjmů zákonem č. 188/2016 Sb.

15.06.2016 08:52

Dne 15. června byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Smyslem změn je jednak terminologické sjednocení s oběma základními zákony a dále úprava režimů zdanění příjmů u některých typů her, opět ve vazbě na základní zákony (například výhry z hazardních her již nebudou vyčleňovány do samostatného základu daně pro zdanění zvláštní sazbou).

Zpět