Novela zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o rezervách zákonem č. 243/2016 Sb.

29.07.2016 16:31

Dne 29. července 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Základním smyslem zákona je adaptace české legislativy na nový celní kodex Unie. Tento novelizační zákon mění také zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. A zatímco v prvním případě jde pouze o tři drobné terminologické změny, v oblasti daně z přidané hodnoty je novela rozsáhlá, přináší věcné novinky a do zákona byly zakomponovány také podmínky pro vyloučení vzniku nebo osvobození od některých sankcí za nepodání kontrolního hlášení (§ 101j a 101k), prodloužení lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění pochybností týkajících se podaného kontrolního hlášení a změna místní příslušnosti cca 3 700 osob povinných k dani z přidané hodnoty (§ 101g), které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku (§ 93a). Zákon nabyl účinnosti dnem 29. července 2016, změna § 93a zákona o dani z přidané hodnoty je účinná od 1. září 2016.

Zpět