Novela zákona o dani z přidané hodnoty - náležitosti kontrolního hlášení

07.11.2017 11:50

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Tento zákon obsahuje také dvě změny zákona o dani z přidané hodnoty. Jedna ze změn reaguje na Nález Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. a nově upravuje náležitosti kontrolního hlášení. Novela navazuje časově plynule na zrušené ustanovení, věcná úprava tedy zůstává prakticky beze změn.

Zpět