Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 148/2016 Sb.

17.05.2016 13:52

Dne 17. května 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela implementuje nové evropské předpisy do českého právního řádu a v části, která novelizuje zákon o daních z příjmů, je zrušeno rozlišování mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem (a jejich případných podfondů) pro účely zdanění.

Zpět