Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 246/2017 Sb.

18.08.2017 20:05

Dne 18. srpna 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů. Tento zákon v § 12 mění zákon o daních z příjmů. Drobné změny v § 15, 19 a 20 rozšiřují působnost zákona z politických stran a politických hnutí také na evropské politické strany a evropská politická hnutí. Zákon nabývá účinnosti dnem 18. srpna 2017.

Zpět