Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 254/2017 Sb.

20.08.2017 10:36

Dne 18. srpna 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v článku I mění § 15 zákona o daních z příjmů. Novela zvyšuje fyzickým osobám hodnotu bezúplatného plnění za odběr krve nebo jejích složek z 2 000 Kč na 3 000 Kč (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem) a stanovuje hodnotu bezúplatného plnění za jeden odběr krvetvorných buněk (opět s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem) na 20 000 Kč. Tyto částky jsou nezdanitelnými částmi základu daně, lze je tedy od základu daně odečíst. Zákon je účinný od 1. září 2017, ale poprvé se použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, takže pro poplatníci mohou změnu využít pro celý rok 2017 zpětně.

 

Zpět