Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 321/2016 Sb.

31.10.2016 12:34

Dne 3. října 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Tento zákon novelizuje zákon o daních z příjmů a trestní zákoník. Podle novely zákona o daních z příjmů správce daně nově disponuje pravomocí vyzvat poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů, pokud bude mít pochybnosti o tom, zda lze nárůst majetku poplatníka odůvodnit dříve přiznanými příjmy nebo předběžně posoudí, že nárůst majetku, spotřeby nebo jiných vydání přesahuje o více než 5 000 000 korun přiznané příjmy. Novela dále upravuje způsob stanovení daně v případě neprokázání původu majetku, penále a náležitosti prohlášení o majetku. Zákon je účinný od 1. prosince 2016.

Zpět