Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 454/2016 Sb.

29.12.2016 20:33

Dne 29. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů. Novela zavádí v § 4 osvobození výsluhového příspěvku, odbytného a příspěvku na bydlení vojákům z povolání a výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů od daně z příjmů (do konce roku 2016 platilo zdanění srážkovou daní ve zvláštní sazbě 15 %) a vrací tím stav před novelu zákona o daních z příjmů zákonem č. 346/2010 Sb. Na tato finanční plnění se tedy znovu nepohlíží jako na příjem, ale na jako svého druhu speciální sociální dávku. Zákon je účinný od 1. ledna 2017.

Zpět