Pokyn k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

08.08.2016 12:11

Dne 8. srpna 2016 publikovalo Generální finanční ředitelství pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Pokyn obsahuje přesnou metodiku k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k zákona o dani z přidané hodnoty v návaznosti na příslušná ustanovení daňového řádu. Definuje závažné porušení daňových a účetních předpisů, jejich druhy a procentuální ohodnocení závažnosti, ospravedlnitelné důvody porušení a procesní zásady, podle nichž se vede řízení o prominutí pokut. Pokyn je účinný od 8. srpna 2016. 

Zpět