První letošní novela zákona o daních z příjmů

24.02.2016 10:10

První letošní změna daňové legislativy byla publikována 5. února 2016 ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2016 Sb. Jedná se o novelu zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela mj. současně mění zákon o daních z příjmů.

Novela § 4 odst. 1. písm. m) zákona o daních z příjmů řeší osvobození plnění poskytovaných ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě podle zákona o vojácích z povolání a vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s výjimkou služného a zvláštního příplatku podle zákona o vojácích z povolání - tedy právě výjimku z tohoto osvobození.

Vojákům v povinné a aktivní záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby bude podle novely zákona o službě vojáků v záloze vypláceno služné ve stejné výši, jako je předpokládaný služební tarif vojáka z povolání zařazeného na stejném nebo obdobném služebním místě. Jeho výše zabezpečuje nejen úroveň nad zákonem stanovenou minimální mzdou, ale v průměru odpovídá průměrné mzdě ve státě.

Takže vzhledem k tomu, že vojákům v povinné a aktivní záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby bude vypláceno služné, které má charakter příjmu ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů, byla by daňová výjimka v případě služného a zvláštního příplatku neopodstatněná. Proto se stanovuje, že osvobozený příjem od daně podle § 4 odst. 1 písm. m) ve formě plnění poskytovaného ozbrojenými silami vojákům v povinné a aktivní záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby se nevztahuje na služné a zvláštní příplatek. Tato změna rovněž sleduje převedení úhrady pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ze státu na poplatníka a zakládá účast vojáků ve službě na sociálním pojištění. Novela je účinná od 1. července 2016.


Zpět