Rozšíření režimu reverse charge

20.09.2016 10:05

Dne 19. září 2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením se rozšiřuje režim reverse charge i na poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb. V důsledku toho se v číselníku kódů předmětu plnění (oddíly A1 a B1 kontrolního hlášení) doplňuje nová položka 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací. Nařízení je účinné od 1. října 2016.

Zpět