Tři novely daňových zákonů účinné od 1. ledna 2018

01.08.2017 10:26

Dne 31. července 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje částí osmou článkem X zákon o dani z nemovitých věcí, částí devátou článkem XI zákon o daních z příjmů a částí třicátou třetí článkem XXXIX zákon o dani z přidané hodnoty. Novela reaguje na stavební zákon a upravuje především terminologii některých ustanovení dotčených předpisů. Novela je účinná od 1. ledna 2018.

Zpět