Novelizace zákona o daních z příjmů (od 3. 4. 2013)

07.04.2013 11:53

Dne 3. dubna 2013 byl se Sbírce zákonů publikován zákon č. 80/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon vstoupil v účinnost dnem vyhlášení.

Obsahem novely je zrušení osvobození od daně z příjmů v § 18 odstavec 4 písmeno e). Podle tohoto ustanovení v původním znění neměly počínaje 1. lednem 2013 být předmětem daně z příjmů právnických osob příjmy z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a příjmy z jejich prvního prodeje. Dani z příjmů právnických osob by tak nepodléhal nejen příjem získaný bezúplatným nabytím uvedeného majetku od státu, ale ani jeho první prodej. Novela upravuje zdanění příjmů z bezúplatného nabytí nemovitých a movitých věcí podle tohoto restitučního zákona a příjmy z prvního prodeje bezúplatně nabytých nemovitých a movitých věcí.

Přechodná ustanovení stanovují použití novely zákona o daních z příjmů zpětně od 1. ledna 2013.

Podrobnější informace o novelách získáte registrací k aktualizačnímu servisu k tištěné publikaci. Zašlete e-mail s textem Aktualizace DZ2013 na adresu newsletter@newsletter.cz.

Zpět