Změna sazby DPH na noviny a časopisy

14.02.2017 09:53

Dne 14. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje článkem I zákon o dani z přidané hodnoty. Malá novela má věcný charakter, mění sazbu daně na noviny a časopisy. Novela je účinná od 1. března 2017.

 

Zpět