Zvýšení daňového zvýhodnění

10.07.2017 20:57

Zákonem č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl novelizován zákon o daních z příjmů. Zvýšeno bylo daňové zvýhodnění na první dítě (§ 35c odst. 1) z 13 404 Kč na 15 204 Kč. Novela je účinná od 1. ledna 2018.

Zpět