Novinky

Prolomení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců bude platit

24.05.2018 09:02
Dne 23. 5. 2018 Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu daňového řádu prolamující mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Novela na základě evropské směrnice DAC 5 zavádí povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje...

Nález Ústavního soudu č. 69/2018 Sb. k zákonu o daních z příjmů

01.05.2018 20:43
Dne 27. dubna 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 69/2018 Sb. ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017. Ustanovení § 35ca, které se týkalo...

Část zákona o evidenci tržeb byla zrušena

17.01.2018 09:19
Dne 16. ledna 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení. Tento zákon ruší některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o...

Daňové zákony 2018 ČR

08.12.2017 08:28
Všechny publikace řady Daňové zákony 2018 vyšly v prosinci 2017. Obratem je expedujeme při objednávce v našem e-shopu, k dostání jsou u většiny knihkupců po celé ČR včetně knihkupeckých sítí Knihy Dobrovský, BETA Dobrovský, Rodinné knihkupectví, Kanzelsberger a Barvič Novotný a jejich e-shopů....

Nařízení vlády k elektronické evidenci tržeb

18.11.2017 09:31
Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto nařízení vyjímá s účinností od 14. listopadu 2017 z povinnosti evidovat tržby těžce zrakově postižené osoby - držitele průkazu ZTP/P, které provozují podnikatelskou činnost bez...

Novela zákona o dani z přidané hodnoty - náležitosti kontrolního hlášení

07.11.2017 11:50
Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Tento zákon obsahuje také dvě změny zákona o dani z přidané hodnoty. Jedna ze změn reaguje na Nález Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. a nově upravuje náležitosti...

Malá novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 293/2017 Sb.

16.09.2017 20:12
Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a...

Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 254/2017 Sb.

20.08.2017 10:36
Dne 18. srpna 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v článku I mění § 15 zákona o daních z příjmů. Novela zvyšuje fyzickým osobám hodnotu bezúplatného plnění za odběr krve nebo...

Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 246/2017 Sb.

18.08.2017 20:05
Dne 18. srpna 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů. Tento zákon v § 12 mění zákon o daních z příjmů. Drobné změny v § 15, 19 a 20 rozšiřují působnost zákona z politických stran a...

Tři novely daňových zákonů účinné od 1. ledna 2018

01.08.2017 10:26
Dne 31. července 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje částí osmou článkem X zákon o dani z nemovitých...