Praktický manuál GDPR pro každého

Vše, co potřebujete vědět o novém nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem

Pracovní pomůcka pro použití zejména v podnikatelské praxi. Obsahem je základní podrobný rozbor především těch ustanovení nového nařízení, která se týkají podnikajících fyzických a právnických osob. Slovníček pojmů, textové boxy s příklady a návody. Součástí tištěné verze je e-book v pdf, servisní webová stránka a aktualizační servis, který nabude významu hlavně po přijetí aplikačního zákona. Právní stav 1. 4. 2018. Kvalitní bílý papír, přehledný široký formát, úprava obsahu s nápaditými orientačními prvky a vzájemnými vazbami pro přesnou práci s textem.

Hlavní vlastnosti:
- detailní rozbor základních problémových okruhů nového nařízení s praktickými příklady
- aktualizační servis zasílaný mailem
- e-book ve formátu pdf
- servisní webová stránka www.gdpr365.info s možností volného stahování a informacemi o aktualitách, volný on-line přístup k aktuálním platným zněním a dalším bonusům

UPOZORNĚNÍ: Poslední kusy skladem. Před úhradou, prosíme, vyčkejte na individuální potvrzení skladové dostupnosti. 

169,00 Kč 179,00 Kč