Daňové zákony 2020 SR XXL ProFi (e-book v pdf / stav k 1. 10. 2020)

PRÁVNY STAV 25. 4. 2020!

Úplné znenia platné v roku 2020 (v praktickom komplete s webovou stránkou a aktualizačným servisom)

Nové vydanie oblíbenej príručky rozšírené o aktuálnu tému E-kasa!

Obsah: prehľadný úvod k rýchlemu zvládnutiu orientácie v novelách počas niekolkých minút, úplné znenia zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o miestnych daniach, zákona o dani z motorových vozidiel, zákona používaní elektronickej registračnej pokladince (E-kasa) a daňového poriadku

Komplet e-booku, celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov - jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení rozšírené o tému elektronickej registračnej pokladnice (E-kasa). Prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj zákony o spotrených daniach, o finančnej správe, o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, o účtovníctve a iné. Právny stav k 1. októbru 2020.

Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach. Aktualizačný servis na stránke www.DanoveZakony365.sk - preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov a pod.

Najnovší právny stav od 1. 10. 2020!

169,00 Kč
Please select variants first