Daňové zákony 2021 ČR EXPERT (tištěná verze)

SLEVA

Úplná znění platná v roce 2021 s podrobnými komentáři novel (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
Nové vydání příručky pro nejnáročnější profesionální uživatele v právním stavu pro rok 2021 (včetně všech novel z roku 2020)
Obsah: systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel + podrobné komentáře všech změn přímo u novelizovaných pasáží úplných znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitých věcí a daňového řádu
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel a jejich detailní komentáře přímo v textu, kvalitní bílý papír, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, široký formát A4+ naležato. Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.
Doplňky a servis: e-book v pdf v právním stavu pro rok 2021 + e-booky v pdf s aktuálními zněními po každé změně, 12x ročně pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji daňové legislativy, bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky, smartphony, tablety) ve formátu ePub, servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele s aktuálními texty a podrobnými informacemi k novelám. Všechny součásti servisu v pdf jsou koncipovány v obdobné grafické úpravě jako tištěná publikace ve formátu A4 s možností tisku. Prodává se pouze jako komplet s e-bookem a aktualizačním servisem.

189,00 Kč