Daňové zákony 2022 EXPERT ČR

SLEVA !

Úplná znění platná v roce 2022 s podrobnými komentáři novel (v praktickém interaktivním kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
Nové vydání příručky pro nejnáročnější profesionální uživatele v právním stavu pro rok 2022.
Obsah: systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel + podrobné komentáře všech změn přímo u novelizovaných pasáží úplných znění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitých věcí a daňového řádu.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel a jejich detailní komentáře přímo v textu, kvalitní bílý papír, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, široký formát A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.
Doplňky a servis: e-book v pdf v právním stavu pro rok 2022 + e-booky v pdf s aktuálními zněními po každé změně, 12x ročně Daňový měsíčník v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji daňové legislativy, bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele s aktuálními texty a podrobnými informacemi k novelám. Všechny součásti servisu v pdf jsou koncipovány v obdobné grafické úpravě jako tištěná publikace s možností tisku. Prodává se pouze jako komplet s e-bookem a aktualizačním servisem.

230,00 Kč 389,00 Kč