Daňové zákony 2022 XXL ProFi ČR (komplet I. a II. dílu)

SLEVA !

Úplná znění platná v roce 2022 - zvýhodněný balíček obou dílů spolu s e-booky, Daňovým měsíčníkem a aktualizačním servisem)
oplňky a servis: e-book v pdf v právním stavu pro rok 2022 + e-booky v pdf s aktuálními zněními po každé změně, 12x ročně Daňový měsíčník v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji daňové legislativy, bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele s aktuálními texty a podrobnými informacemi k novelám. Všechny součásti servisu v pdf jsou koncipovány v obdobné grafické úpravě jako tištěná publikace s možností tisku. Prodává se jako komplet s elektronickou verzí a aktualizačním servisem.

250,00 Kč 279,00 Kč