Správní řád s komentářem změn

Úplné znění zákona s komentáři novel v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem.

Příručka pro profesionální uživatele v právním stavu k 1. lednu 2019

Z obsahu: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut (systematický úvodní komentář aktuálních novel) + úplné znění správního řádu s vyznačením změn v různých časových úrovních + vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení v platném znění
Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní právní praxi.

79,00 Kč
Please select variants first