Kompletní nabídka

V cenách všech tištěných publikací je obsažen e-book a aktualizační servis. V cenách e-booků je obsažen aktualizační servis.

Všechny publikace pro rok 2019 budou expedovány zákazníkům v prosinci 2018!