Daňové zákony 2024 XXL ProFi SR

NOVINKA !

Celoročný interaktívny komplet tlačenej publikácie, e-booku, aktualizačného servisu a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov - jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení. Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, miesto na vlastné poznámky prispôsobené na zdieľanie, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj zákony mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, o spotrebných daniach, o finančnej správe, o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, o účtovníctve a iné. Právny stav k 1. januáru 2024. Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu a bezplatný e-book. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach. Aktualizačný servis na stránke www.DanoveZakony365.sk - preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov a pod.

Vyjde 5. ledna 2024

229,00 Kč