Účetní předpisy 2024

NOVINKA !

Úplné znění zákona platné pro rok 2024, novelizované prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů  (v praktickém interaktivním kompletu s e-bookem a Daňovým měsíčníkem)
Nové vydání příručky pro náročné profesionální uživatele v právním stavu k 1. lednu 2024
Obsah: systematický úvodní komentář posledních novel
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát. Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.
Doplňky a servis: 12x ročně Daňový měsíčník v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji daňové legislativy, bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele s aktuálními texty a podrobnými informacemi k novelám.

Vyšlo v lednu 2024

149,00 Kč