Zákonník práce a Cestovné náhrady 2024 SR

NOVINKA !

Úplné znenia zákonníku práce, zákona o cestovných náhradách a sadzieb cestovných náhrad platných v roku 2024 v praktickom interaktívnom komplete s webovou stránkou, e-bookom a aktualizačným servisom.

Rozšírene vydanie s najaktuálnejšou legislatívou (zákonník práce, cestovné náhrady). Komplet tlačenej publikácie so slovenskou legislatívou, e-booku, celoročného aktualizačného servisu a servisnej webovej stránky. Rozšírene vydanie príručky pre profesionálnych používateľov. Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, miesto na vlastné poznámky prispôsobené na zdieľanie, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj ďalšie zákony (občanské, obchodné, daňové právo a iné). Právny stav k 1. januáru 2024. Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu a bezplatný e-book. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach. Aktualizačný servis na stránke www.Zakony365.sk - preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov a pod.

Vyjde 5. ledna 2024

179,00 Kč